search
cart
gridTermékkategóriák

Fogyasztók esetében, a 270/2020. (VI. 12.) számú Korm. rendelet értelmében 2021. január 1-től a kötelező jótállás fennállása és feltételei az alábbiakban leírtak szerint alakulnak:

A jótállás időtartama:

  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

A Polgári Törvénykönyv 8.1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.