search
cart
gridTermékkategóriák
 
A kárrendezési folyamat egyeztetett lépései a Rufusz Computer Informatika Zrt. esetében
 
1. A károsult Vevő a kitöltött *kárbejelentő lapot, a vásárlási számlával és az aláírt biztosítási nyilatkozattal, vagy a Pannónia Általános Biztosító Zrt. (Biztosító) által kiállított Kötvénnyel/fedezetigazolással együtt megküldi a Szerződő Megbízottja (Palladium Consulting Kft.) részére e-mailben vagy faxon. Információkat a kárrendezési folyamatról elsősorban e-mailben vagy telefon kérhet az ügyfél, az alábbi elérhetőségeken.
            
A Palladium Consulting Kft. elérhetőségei munkanapokon 9.00 és 16.00 között
Telefonszám: 06/70-882-52-29 E-mail: ferenczhalmi.bence@palladium.hu
 
Rufusz Szakszerviz
Cím: H-1117 Budapest, Bogdánfy u. 2.
Telefonszám: 209-4745
Fax: 386-6022
E-mail: szerviz@rufusz.hu
Nyitvatartás: H-Cs: 10.00 - 18.00; P: 10.00 - 16.00
 
*a kárbejelentő lap letölthető a Szerződő honlapjáról:
 
vagy e-mailben kérhető a Palladium Consulting Kft. ügyfélszolgálatától.
 
2. A Vevő a károsodott készülékkel a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizben jelentkezik, a szerviz eldönti, hogy a károsodás jellege alapján ez garanciális meghibásodás, vagy biztosítási esemény.
 
3. Ha biztosítási esemény történt (leejtés, törés, eláztatás, stb.), akkor a vásárlót tájékoztatják a kárbejelentés módjáról (1. pont)
 
4. Miután a Vevő a Palladium Consulting Kft-n keresztül megtette a kárbejelentést vár a szerviz értesítésére, hogy mikor történik, meg a károsodott készülék cseréje vagy mikorra készül el a javítás.
 
5. Az Pannónia Általános Biztosító Zrt. kárrendezése a Palladium Consulting Kft. felé visszaigazolja, hogy a feltételek alapján a káresemény rendezhető vagy nem. A Palladium Consulting Kft. erről tájékoztató e-mailt küld a Társbiztosított/Vevő, valamint a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz felé, aki elvégzi a javítást, vagy új cserekészüléket értékesít a Társbiztosított/Vevő részére.
 
6. A vásárlót a szerviz tájékoztatja arról, hogy a javított, vagy cserekészüléket a cserekészülék árának vagy a javítás költségének befizetésével egyidejűleg átveheti.
 
7. A cserekészülékkel történő kártérítés részkárnak minősül és vonatkozik rá az automatikus biztosítási összeg feltöltés. A kárrendezést követően a cserekészülék az adásvételi szerződés, vagy számla dátumának napjától az eredeti készülékre vonatkozó biztosítási fedezettel rendelkezik.
 
8. A rendőrségi feljelentéssel dokumentált betöréses lopás (lezárt helyiségbe történő erőszakos behatolással vagy rablás, illetve lezárt gépkocsi feltörésével vagy a teljes gépkocsi ellopásával megvalósult) károk (totálkár) esetén a Palladium Consulting Kft. felé történt kárbejelentést követően a kárrendezést (a kártérítési összeg kifizetését) a Pannónia Általános Biztosító Zrt. (Biztosító) végzi.
 
9. Totálkárok rendezésével a biztosítási szerződés az adott készülék vonatkozásában érdekmúlással megszűnik. A káresemény időpontja szerinti folyó biztosítási évre szóló teljes díjra a biztosító a totálkár rendezésével jogosulttá válik, viszont a fennmaradó biztosítási időszak(ok)ra vonatkozó díj (díjtúlfizetés) a biztosított vásárló részére visszajár.
 
10. A biztosítási díj túlfizetést a kártérítési összeggel együtt, vagy közvetlenül azt követően fizeti ki a biztosító a Társbiztosított/Vevő részére.
 
11. A vásárló a totálkárt szenvedett készülék helyett vásárolt cserekészülékre ismét köthet egy új biztosítást a vásárlás időpontjában érvényes biztosítási feltételekkel és díjakkal.
 
12. A kártérítést az önrészesedéssel csökkentett összeggel a Pannónia Általános Biztosító Zrt. (Biztosító) fizeti ki a fogyasztónak minősülő Társbiztosított/Vevők részére. A fogyasztónak nem minősülő Társbiztosított/Vevők (tipikusan jogi személyek és jogi személynek nem minősülő vállalkozások) esetén pedig a megfelelő önrészesedés levonása mellett (a kárbejelentőn tett ÁFA nyilatkozatuknak megfelelően) bruttó vagy nettó összegű kártérítést fizet.