search
cart
gridTermékkategóriák
Nem szükséges egyszerre kifizetnie!
 
Az alábbiakban rövid összefoglalót szeretnénk nyújtani a Rufusz Computernél - pénzügyi partnereink bevonásával megvalósított - elérhető finanszírozási konstrukciókról. Az oldalról letölthet egy kalkulátort is, melynek segítségével a finanszírozandó eszközök értékének és a futamidő hosszának ismeretében információt nyerhet a törlesztésről. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kalkulátor által számolt értékek csak a tájékoztatást szolgálják, azok semmiképp nem tekinthetők ajánlattételnek.
Pontos fininszírozási ajánlatért kérjük, forduljon kereskedő munkatársainkhoz a (+36-1) 209-4743 -as telefonszámon vagy a sales@rufusz.hu címen!
 
Zárt végű pénzügyi lízing
 
Olyan ügylettípus, ahol a lízingbeadó a lízingbevevő által kiválasztott eszközt megvásárolja, majd határozott időtartamra díjfizetés ellenében lízingbevevő használatába adja és a futamidő végén a lízingtárgy a lízingbevevő tulajdonába kerül.
 • A futamidő alatt a haszonszerzés joga a lízingbevevőt illeti meg, a lízingbevevő viseli a lízingtárgy használatából eredő teljes kockázatot, kárveszélyt és költséget.
 • A beszerzési ár Áfa tartalmát a lízingbevevőnek a finanszírozás kezdetekor kell megfizetnie. Az Áfa-t kiállított számla alapján visszaigényelheti, amennyiben a lízingbevevőnél az Áfa visszaigénylés feltételei egyéb jogcímen fennállnak.
 • A lízingbevevő tartja nyilván a lízingtárgyat (Mérlegben a Tárgyi Eszközök alatt) és számolja el az értékcsökkenést.
 • A lízingdíj tőke- és kamatrészre van megbontva, a tőketörlesztő rész kötelezettségcsökkenésként számolandó el. Csak a kamat és az elszámolt értékcsökkenés a költség!
 • A futamidő alatt megfizetett lízingdíjak fedezik az eszköz beszerzési értékét, valamint a kamatokat. A lízingtárgy a futamidő végén egyoldalú tulajdonátruházó nyilatkozat alapján maradványérték megfizetése nélkül a lízingbevevő tulajdonába kerül.
Nyílt végű pénzügyi lízing
 
Olyan ügylettípus, ahol a lízingbeadó a lízingbevevő által kiválasztott eszközt megvásárolja, majd határozott időtartamra díjfizetés ellenében lízingbevevő használatába adja. A futamidő végén a lízingbevevőt elővásárlási jog illeti meg.
 • A futamidő alatt a haszonszerzés joga a lízingbevevőt illeti meg, a lízingbevevő viseli a lízingtárgy használatából eredő teljes kockázatot, kárveszélyt és költséget.
 • A lízingdíj tőke- és kamatrészre van megbontva, a tőketörlesztő rész kötelezettségcsökkenésként számolandó el. Csak a kamat és az elszámolt értékcsökkenés a költség!
 • A beszerzési ár Áfa tartalmát a lízingbevevőnek nem a finanszírozás kezdetekor kell megfizetnie, hanem a futamidő alatt, az egyes lízingdíjak tőkerészéhez kapcsolódva kell rendeznie. Ez azon lízingbevevőknél különösen előnyös, melyek részben vagy egészben Áfa-mentes tevékenységet folytatnak, mivel a halasztott Áfa-fizetés kamatköltség megtakarítást eredményez.
 • A havi díjak tőkerésze után 25% Áfa-t kell fizetni, mely a havi díjak számlája alapján visszaigényelhető, amennyiben a Lízingbevevőnél az Áfa visszaigénylés feltételei egyéb jogcímen fennállnak.
 • A lízingbevevő tartja nyilván a lízingtárgyat (Mérlegben a Tárgyi Eszközök alatt) és számolja el az értékcsökkenést.
 • Amennyiben a futamidő végén a lízingbevevő él elővásárlási jogával, maradványérték megfizetésével szerezheti meg a lízingtárgy tulajdonjogát.
Operatív lízing
 
Olyan ügylettípus, ahol a lízingbeadó a már tulajdonát képező, avagy a lízingbevevő igényei szerint beszerzett eszközt határozott időtartamra, díjfizetés ellenében lízingbevevő használatába adja és a futamidő végén a lízingbevevőnek lehetősége van az eszköz piaci értéken történő megvásárlására.
 • A futamidő alatt a haszonszerzés joga a lízingbevevőt illeti meg, a lízingtárgy használatából eredő kockázat és valamennyi költség a lízingbevevőt terheli.
 • A lízingdíj kifizetése a futamidő alatt nem fedezi teljes egészében a lízingbeadó lízingtárggyal kapcsolatos ráfordításait.
 • A lízingtárgyat a lízingbeadó aktiválja és amortizálja.
 • A lízingdíjak teljes összege a futamidő alatt költségként számolható el az érvényes mindenkori számviteli szabályok figyelembe vételével, csökkentve ezáltal az adóalapot.
 • A lízingdíjak 25%-os Áfa-t tartalmaznak, melyek a kiállított számlák alapján visszaigényelhetők, amennyiben a Lízingbe vevőnél az Áfa visszaigénylés feltételei egyéb jogcímen fennállnak.
 • A lízingtárgy mérlegen kívüli tétel, így kíméli a beruházási keretet.
 • 1999. január 1-től a hitelintézetekről és pénzügyi szolgáltatásról szóló 1996. évi CXII. törvény hatályos előírásai vonatkoznak.