search
cart
gridTermékkategóriák
Rufusz Készülék Biztosítás elektronikus eszközökre, a garanciális meghibásodásokon kívüli esetekre
 
A Rufusz Készülék Biztosítás a Rufusz üzletek által kínált all risks1 típusú biztosítás újonnan vásárolt készülékekre.2
 
1 Az all risks (minden kockázatra kiterjedő) típusú biztosítás a biztosított eszközök alábbi káreseményeire terjed ki:
 1. előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen történt minden olyan külső hatásra bekövetkezett fizikai károsodása, amely miatt az nem képes rendeltetésszerű használatra, valamint 1.2. betöréses lopás, rablás, illetőleg gépkocsi feltöréses lopás folytán történt kára, mely esemény a rendeltetésszerű használat érdekében az Apple eszköz javítását, helyreállítását, vagy pótlását teszi szükségessé.
 2. A biztosítási fedezet nem terjed ki:
2.1. a biztosított vagyontárgy bármely részének rendeltetésszerű használatából, üzemeléséből, vagy fokozatos állagromlásból származó természetes kopása és elhasználódása, felületi kopása és elöregedése (az egyéb cserélhető alkatrészek biztosítási eseményből bekövetkező káraira a jelen szerződési feltételek azonban fedezetet nyújtanak), valamint a légköri tényezők hatására kialakuló korrózió, oxidáció vagy lerakódás által bekövetkező károkra,
2.2. fizikai károsodás nélküli meghibásodás, működési zavar, működésképtelenség formájában előállt károkra,
2.3. esztétikai sérülésre,
 
2 Újonnan vásárolt eszközökre a Rufusz Készülék Biztosítás:
 1. a vásárlással egyidőben köthető meg 1 éves, 2 éves, 3 éves határozott időszakokra.A biztosítás később nem hosszabbítható meg, érdemes azt a vásárláskor gondosan kiválasztani.
Premium Védelem: minden kockázatra kiterjedő biztosítás fedezetet nyújt a legtöbb fizikai kárra, még abban az esetben is, ha az nem rendeltetésszerű használatból ered, tehát tökéletesen kiegészíti a kereskedő vagy gyártó garanciáját. Az alábbi esetek szoktak előfordulni, például: véletlenül leejtés, ráülés, elázás, esetleg betörnek a lakásba, vagy elrabolják azt. A Rufusz Készülék Biztosítás Biztosításod a mobil berendezések esetén, a földrajzi Európa területén bekövetkező károkra terjed ki. Asztali vagy telepített készülékek esetén a lakcímeden (cégek, vállalkozások esetén a székhelyen, telephelyen) bekövetkező károkra terjed ki.
 
Ismerd meg a Premium Védelem biztosítás előnyeit, részleteit és feltételeit ITT
 
Pannónia Általános Biztosító Zrt.
 
 • VAGYONBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF1403) 
 • AZ ELEKTRONIKUS MŰSZERBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (EMU1403) ZÁRADÉK: A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat (FUV/03/1403) ZÁRADÉK: Sztrájk, zavargás és polgári megmozdulás következtében fellépő károk fedezete (FUV/15/1403)
 
Kárbejelentés:
 
Premium Védelem biztosítás alatt álló eszközödhöz tartozó káreseményt, annak bekövetkezése után haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 2 munkanapon belül kell bejelentsd írásban az:
 
Pannónia Általános Biztosító Zrt. és a Palladium Consulting Kft. kárrendezésénél az alábbi e-mail címen: E-mail: ugyvitel@palladium.hu;
 
A készülék károk bejelentéséhez, illetve a kár rendezéséhez szükséges dokumentumok:
 • írásbeli kárbejelentés a kitöltött készülékkár bejelentő lap megküldése
 • a bejelentett készülék vásárlási számla másolata
 • biztosítási adatlap (fedezetigazolást)
 • szerviz javítási árajánlat (csak, ha ezt a Biztosító külön kéri)
 • rendőrségi feljelentés jegyzőkönyve (csak betöréses lopás, rablás, gépkocsi feltöréses lopás esetén)
 • nyomozást felfüggesztő határozat megküldése annak kézhezvétele után (csak betöréses lopás, rablás, gépkocsi feltöréses lopás esetén)
 
A kárbejelentő lapon csak a legszükségesebb információkat szükséges megadni, így pl: A Biztosított és kárrendezés során a nevében eljáró személy nevét, elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím), a káresemény bekövetkeztének helyét, időpontját, a káresemény rövid leírását, a károsodott eszköz ponros típusát, sorozatszámát (S/N). A kártérítésre jogosult személy (cég) bankszámla számát a kártérítési összeg utalásához. Cégek (vállalkozók) esetén ezen kívül nyilatkozat az ÁFA visszaigénylésről. A kárbejelentés regisztrálásáról, elbírálásáról és a későbbi azonosítás miatt a kárszámról és a további teendőkről 2 munkanapon belül, e-mail címükön értesítést kapnak. A biztosításból eredő igényeidet a kár bekövetkeztétől (bejelentésétől) számított egy éven belül érvényesíthetik, igényeid ezt követően elévülnek.
 
A biztosítással és a káreseményekkel kapcsolatos kérdéseiket elsősorban e.mailben tegyék fel:
 
ferenczhalmi.bence@palladium.hu
 
Telefonon munkanapokon: 09 - 17 óra közötti időszakban a: 06-70-882-5229 telefonszámon érdeklődhetnek.
 
Amennyiben nem egyértelmű, hogy a készüléked hibáját, hibás működését, vagy működés képtelenségét mi okozta, először add le a készülékedet bevizsgálásra a Rufusz szervizében:
 
Rufusz Szakszerviz
Cím: H-1117 Budapest, Bogdánfy u. 2.
Telefonszám: 209-4745
Fax: 386-6022
E-mail: szerviz@rufusz.hu
Nyitvatartás: H-Cs: 10.00 - 18.00; P: 10.00 - 16.00
 
Amennyiben a szerviz megállapítása szerint a készüléked meghibásodása nem garanciális jellegű, hanem valamilyen külső behatás okozta, az előbbiek szerint jelentse be a kárt a biztosító felé. (a szervizben is segítenek a kár bejelentésében)
A kárbejelentés regisztrálásáról, elbírálásáról és a későbbi azonosítás miatt a kárszámról, valamint a további teendőkről 2 munkanapon belül, e-mail-ben értesítenek.
 
A szerviz a javítás elvégzése után értesítést küld, hogy a biztosítás Önrészesedésének (ÁFA körbe tartozó cégeknél pedig még a javítási számla ÁFA tartalmának) kiegyenlítése mellett a készüléket a szervizben átveheti. Totálkáros vagy betöréses, rablásos káreseteknél a Biztosító pedig a megállapított kártérítési összeget a vonatkozó önrészesedés levonása mellett az kárbejelentéskor megadott bankszámla számra utalja.
 
A levonásos önrészesedés
 
(A Biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben fizeti meg, ha a Biztosított bizonyítja, hogy az ÁFA a károsodott vagyontárgy helyreállítása, vagy újjáépítése során felmerült és a Biztosító kérésére tett nyilatkozata szerint ÁFA-visszaigénylésre a pótlás, javítás kapcsán nem jogosult (vállalkozás esetén ennek igazolása szükséges).)
 
 
A biztosítási díj:
 
a, A biztosítási díj mobil berendezések esetén (kivéve APPLE):
 
 
b, A biztosítási díj mobil APPLE berendezések esetén:
 
 
c, A biztosítási díj asztali, telepített berendezések esetén:
 
 
ESZKÖZBIZTOSÍTÁSI KÁROK RENDEZÉSÉNEK FOLYAMATA